Có 1 kết quả:

mǎn táng cǎi

1/1

mǎn táng cǎi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) everyone present applauds
(2) universal acclaim
(3) a standing ovation
(4) to bring the house down