Có 1 kết quả:

mǎn shān biàn yě

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) covering the whole land
(2) over hills and dales