Có 1 kết quả:

Mǎn zú ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Manchu ethnic group of Liaoning province