Có 1 kết quả:

Mǎn zú

1/1

Mǎn zú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Manchu ethnic group of Liaoning province