Có 1 kết quả:

mǎn chù

1/1

mǎn chù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) everywhere
(2) all over the place