Có 1 kết quả:

mǎn shēn chén āi

1/1

Từ điển Trung-Anh

dusty