Có 1 kết quả:

mǎn mén

1/1

mǎn mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the whole family

Một số bài thơ có sử dụng