Có 1 kết quả:

mǎn mén chāo zhǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to execute the whole family unto the third generation