Có 1 kết quả:

yú fū ㄩˊ ㄈㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

fisherman