Có 1 kết quả:

qī shù kē

1/1

qī shù kē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Anacardiaceae, plant family including lac tree (Rhus vernicifera) 漆樹|漆树[qi1 shu4]