Có 1 kết quả:

qī pí xié

1/1

qī pí xié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

patent leather shoes