Có 1 kết quả:

lòu qì

1/1

lòu qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to leak air or gas