Có 1 kết quả:

lòu xiè

1/1

lòu xiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a leak (e.g. of chemicals)

Một số bài thơ có sử dụng