Có 1 kết quả:

òu dàng

1/1

òu dàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cesspool
(2) compost pit