Có 1 kết quả:

mò rán zhì zhī

1/1

mò rán zhì zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to set to one side and ignore (idiom); quite indifferent
(2) cold and uncaring