Có 1 kết quả:

shāng
Âm Pinyin: shāng
Tổng nét: 14
Bộ: shǔi 水 (+11 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: 𠂉
Nét bút: 丶丶一ノ一丨フ一一一ノフノノ
Thương Hiệt: EOAH (水人日竹)
Unicode: U+6F21
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 2

1/1

shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

old variant of 湯|汤[shang1]