Có 1 kết quả:

hàn zi

1/1

hàn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) man
(2) fellow
(3) (dialect) husband