Có 1 kết quả:

Hàn ná Shān

1/1

Hàn ná Shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Hallasan Mountain or Mount Halla, highest mountain in South Korea