Có 1 kết quả:

Hàn bīn Qū

1/1

Hàn bīn Qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Hanbin District of Ankang City 安康市[An1 kang1 Shi4], Shaanxi