Có 1 kết quả:

Hàn bàn

1/1

Hàn bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

abbr. for 國家漢辦|国家汉办[Guo2 jia1 Han4 ban4], Office of Chinese Language Council International