Có 1 kết quả:

Hàn yīn ㄏㄢˋ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hanyin County in Ankang 安康[An1 kang1], Shaanxi

Một số bài thơ có sử dụng