Có 1 kết quả:

Hàn yīn Xiàn ㄏㄢˋ ㄧㄣ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hanyin County in Ankang 安康[An1 kang1], Shaanxi