Có 1 kết quả:

màn bù jīng yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) careless
(2) unconcerned