Có 1 kết quả:

màn tiān yào jià

1/1

Từ điển Trung-Anh

to ask for sky-high prices