Có 1 kết quả:

màn tiān fēi wǔ ㄇㄢˋ ㄊㄧㄢ ㄈㄟ ㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(of snow etc) to fill the sky