Có 1 kết quả:

màn tiān fēi wǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(of snow etc) to fill the sky