Có 1 kết quả:

màn yìng ㄇㄢˋ ㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to reply casually