Có 1 kết quả:

màn huà ㄇㄢˋ ㄏㄨㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) caricature
(2) cartoon
(3) Japanese manga