Có 1 kết quả:

màn mà

1/1

màn mà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 謾罵|谩骂[man4 ma4]