Có 1 kết quả:

Zhāng xiàn

1/1

Zhāng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhang county in Dingxi 定西[Ding4 xi1], Gansu