Có 1 kết quả:

Yàng bì Yí zú Zì zhì xiàn ㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄧˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yangbi Yizu Autonomous County in Dali Bai autonomous prefecture 大理白族自治州[Da4 li3 Bai2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Yunnan