Có 1 kết quả:

pō shuǐ nán shōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

water once spilt cannot be retrieved (idiom); irreversible change