Có 1 kết quả:

Qián shān

1/1

Qián shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Qianshan county in Anqing 安慶|安庆[An1 qing4], Anhui

Một số bài thơ có sử dụng