Có 1 kết quả:

qián shuǐ yī ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

diving suit