Có 1 kết quả:

qián mò

1/1

qián mò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to submerge
(2) to subduct (of tectonic plates)