Có 1 kết quả:

qián rè

1/1

qián rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

latent heat