Có 1 kết quả:

qián rè ㄑㄧㄢˊ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

latent heat