Có 1 kết quả:

qián tǐng

1/1

qián tǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

submarine