Có 1 kết quả:

qián niǎo ㄑㄧㄢˊ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

loon (bird of genus Gavia)