Có 1 kết quả:

rùn fū rǔ

1/1

rùn fū rǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) body lotion
(2) body shampoo