Có 1 kết quả:

rùn bǐng

1/1

rùn bǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

soft mixed vegetable and meat roll-up