Có 1 kết quả:

Tán zhè sì

1/1

Tán zhè sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tanzhe Temple