Có 1 kết quả:

cháo xī néng

1/1

cháo xī néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tidal power
(2) tidal energy