Có 1 kết quả:

kuì bù chéng jūn ㄎㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄐㄩㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

utterly defeated