Có 1 kết quả:

kuì sǎn

1/1

kuì sǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) defeated
(2) routed

Một số bài thơ có sử dụng