Có 1 kết quả:

kuì dí

1/1

kuì dí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

routed enemy