Có 1 kết quả:

Péng hú xiàn

1/1

Péng hú xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Penghu county (Pescadores Islands), Taiwan