Có 1 kết quả:

zé lán

1/1

zé lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Eupatorium, e.g. Japanese bog orchid (Eupatorium japonicum Thunb)