Có 1 kết quả:

Lǐ xiàn

1/1

Lǐ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Li county in Changde 常德[Chang2 de2], Hunan