Có 2 kết quả:

Àò dà lì yàào dà lì yà

1/2

Từ điển Trung-Anh

Australia

Từ điển phổ thông

nước Úc, Australia