Có 1 kết quả:

Àò mén

1/1

Àò mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Macao
(2) Aomen
(3) Macau