Có 1 kết quả:

Àò mén shì

1/1

Àò mén shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Municipality of Macau
(2) Concelho de Macau