Có 1 kết quả:

Àò mén Lì fǎ huì ㄚㄛˋ ㄇㄣˊ ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ ㄏㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Legislative Council of Macao